Politieke toekomst …

1 Jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is een goed moment om onderstaande te publiceren.

 

Geen deel uitmaken van het kartel SPa – CDENVPLUS

 

Het kartel werd sedert lange tijd voorbereid en ik heb steeds aangehouden dat ik aan zo’n constructie niet zou meewerken.  Ik vind het kartel een slechte zaak voor de democratie in onze gemeente en ik zie mezelf niet staan op een “lijst van de Burgemeester”, zelfs al zou die zo niet genoemd worden.  Beide partijen verliezen een stukje van hun eigenheid, wat jammer is.

(zie ook http://gedagt.be/beraad/ )

Bij het vormen van dit kartel, in het voorjaar van 2017, heb ik besloten om er geen deel van uit te maken.

Ik ben nog jong en heb nog voldoende tijd om politiek in De Panne nog iets van betekenis te zijn zonder dat ik daarom mijn plaatsje wil zeker stellen in een kartellijst.

Ik ben daar heel nuchter in: ik heb de politiek niet nodig en ben ook niet onmisbaar in de politiek.  Mijn huidig Schepenmandaat is voor mij een betaalde hobby waar ik veel tijd en energie in steek, maar dan moet ik me er wel 100% goed bij voelen.  Uiteindelijk is gezin, gemoed en bedrijf belangrijker dan mijn politiek postje.

 

Positie binnen het Schepencollege

 

Mijn positie binnen het Schepencollege is niet gewijzigd.   Stilletjes aan begin je wel het naderen van de verkiezingen te voelen, maar dat is voor elke politieker zo.

Ik ben geen lid meer van het CD&V-bestuur en zetel dus de-facto als onafhankelijke in de Gemeenteraad, hoewel ik wel nog de fractievergaderingen bijwoon als voorbereiding op de gemeenteraden.  Met de CD&VPLUS mandatarissen behoud ik de beste relaties en ik vermoed dat dat in de toekomst ook wel zo zal blijven.

Verder blijf ik tot nader order tot einde van deze legislatuur mijn bevoegdheden ten volle uitvoeren en blijf ik collegiaal deel uitmaken van de meerderheid in de Gemeenteraad.  Mijn beslissing om geen deel uit te maken van het kartel is louter een politieke keuze.  Op persoonlijk vlak heb ik met geen enkele collega een probleem, integendeel.

Ik ben tot op vandaag nog steeds met veel plezier bestuurder van onze prachtige gemeente.  Ik ben trots op De Panne en durf te stellen dat ik al één en ander kon realiseren.  Maar er staat nog heel wat werk op de plank dat ik in komend jaar wil afwerken of verder vorm mee wil aan geven.  Dat zijn zowel dossiers van mijn eigen bevoegdheden Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Communicatie en ICT, maar uiteraard ook de dossiers van de collega’s binnen het Schepencollege.

 

 

Deelname aan de komende gemeenteraadsverkiezingen

 

Ik zal zeker deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, zij het zeker niet als lid van een reeds bestaande lijst.  Ik verkondigde eerder reeds dat ik geen deel zal uitmaken van het kartel Spa-CD&VPLUS, maar ik heb ook totaal geen zin om met een andere bestaande partij in zee te gaan.  In De Panne is verder momenteel enkel Open VLD en NVA actief, maar het gedachtengoed van deze partijen spreekt mij totaal niet aan, dus dit is, wat mij betreft, nooit een optie geweest.

Ik trek naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een éénmanslijst. Dat betekent dat ik de keuze maak om geen partij rond mezelf uit te bouwen en het oordeel van de kiezer zal afwachten.  Ofwel word ik verkozen als gemeenteraadslid en is er voor mij nog een politieke toekomst, ofwel niet.  Eigenlijk is dat dus heel simpel.

 

Politieke ambitie

 

Ik ben 17 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar Schepen van De Panne, dat gooi je niet zomaar weg.  Ik heb dus zowel in de oppositie als in de meerderheid gezeten, en heb er veel ervaring opgedaan.

Maar ik ben ook nog maar 41 jaar en dus rest er voor mij nog voldoende tijd om in de toekomst nog een politieke rol te spelen.   Of die rol nu groot of klein is, is voor mij momenteel van ondergeschikt belang.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik ooit wel eens Burgemeester van De Panne wil worden.  Sommigen vinden dat hautain, maar ik ben niet te beroerd om dat openlijk te zeggen.

Of ik die ambitie in de toekomst ooit kan waarmaken, laat ik van het oordeel van de kiezer afhangen.  Als ze me in de politiek nog willen, moeten ze maar voor mij stemmen.  Willen ze me niet, dat ze dan voor een ander stemmen …

 

Verkiezingscampagne

 

Dat valt nog even af te wachten, maar in ieder geval wens ik mij positief in te stellen, niet alleen ten opzichte van het huidig gevoerde beleid maar ook ten opzichte van alle huidige collega’s in de Gemeenteraad.

Maar het spreekt vanzelf dat ik als éénmanspartij niet de mogelijkheden zal hebben als de grotere gemeentelijke partijen.  Mijn kop is ondertussen wel gekend in De Panne en Adinkerke, en de meeste inwoners weten wel ongeveer hoe ik in elkander steek en waar ik voor sta, dus da’s alvast een voordeel.  Ik heb alvast veel mensen die achter mij staan en me steunen, dus ik zal wel een goe ploegske kunnen samenstellen en af en toe eens goed onverwacht uit de hoek komen …

 

Facebook Comments

Één reactie op “Politieke toekomst …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.