100 Jaar geleden …

De geallieerde landen werden vertegenwoordigd door de Franse maarschalk Ferdinand Foch, opperbevelhebber van de geallieerde troepen, en zijn stafchef generaal Weygand, de Britse admiraal Sir Rosslyn Wemyss, chef van de marine, en admiraal Hope. Voor Duitsland waren aanwezig de politicus staatssecretaris Matthias Erzberger, de diplomaat graaf Alfred von Oberndorff, en twee officieren, generaal-majoor von Winterfeldt en kapitein-ter-zee Vanselow.

 

Uit: https://www.canvas.be/canvas-curiosa/11-weetjes-over-11-november

 

 

Dag bureautje.

Dag notariskastje

Dag doktersbureautje

Dag werkbankske

Je mag beschikken.  ‘k Heb je verzekerst 100 keer verzet en je stond minstens evenveel keer lelijk in m’n weg.  Je dienst werd vervuld, je bent bedankt.

Je lades en onderkant werden meermaals op aanwezigheid van dichtgeplakte enveloppes met coupons of Belgische Franken gecontroleerd.  Toen we het huis kochten waar je zovele jaren hebt vertoefd, deden we dat voor de eerste keer.  Je hebt onze dromen nooit waargemaakt.

’t Is je vergeven, maar toch sla ‘k je vanavond nog met plezier in stukken.

Zijn ze corrupt?

‘k Heb ’t een beetje lastig met de uitzending van Pano, enkele dagen geleden op de VRT en sedertdien hot topic op de sociale media en in de krant (https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2017/pano-s2017a16/).

In de uitzending wordt er gesteld dat de Burgemeesters Vandenbussche (Koksijde, Rommel (Middelkerke) en Lippens (Knokke-Heist) geld in hun zakken hebben gestoken bij diverse vastgoedontwikkelingen in hun gemeente.  De Burgemeesters worden eventjes de kans te geven zich te verweren, maar de programmamakers hebben de drie Burgemeesters handig in hun blootje te kijken gezet door enkel de onhandigste paragrafen van het interview weer te geven.

De programmamakers hebben bereikt wat ze willen bereiken: de drie politici verdacht maken middels een publiek forum.  Op sociale media worden ze nu bijgevolg uitgespuwd voor ’t vuil van de aarde.  Voor velen zijn ze corrupt, frauduleus en halve of hele maffiosi.

Bij monde van de Vlaamse Bouwmeester zijn lokale politici veel te makkelijk beïnvloedbaar en hebben ze onvoldoende expertise om belangrijke beslissingen onafhankelijk te nemen.  Met andere woorden: volgens de Vlaamse Bouwmeester is er grote kans dat Burgemeesters en lokale politici zich laten omkopen.  En enkel als belangrijke dossiers via de Vlaamse Bouwmeester verlopen, is er 100% zekerheid dat de procedures clean verlopen.

Een aantal protagonisten, die al jaren miserie hebben met één van de desbetreffende personen, krijgen  in een programma op de openbare omroep VRT carte blanche om hun gal te spuwen en hun gram te halen.  De programmamaker doet er een ferme schep bovenop en insinueert niets anders dan dat de Burgemeesters corrupt zijn.

Op geen enkel moment tijdens het programma mocht ik ergens een vorm van “bewijs” bespieden.  Nergens werd een nuance getrokken.  Het programma is een oplijsting van niet-hardgemaakte verdachtmakingen door een aantal, al dan niet politieke, tegenstanders van de personen. ” ‘k Heb horen zeggen dat ’t niet goed gaat met de Burgemeester“, vond ik ’t laagst.  Mooi in scène gezet, dat wel.  De amplitude van deze woorden onderschat, denk ik dan.  Of, handig gemonteerd van de programmajagers.

Ewel, ik vind dit echte flutjournalistiek.  Wie een dergelijk machtig wapen als Pano kan en mag hanteren, moet ofwel met keiharde bewijzen komen, ofwel een duidelijke nuance in het verhaal brengen.  En niet enkel als forum dienen om politieke afrekeningen te bewerkstelligen.  De VRT is toch geen tabloid, wel?

Pas ook, ik ben absoluut geen politieke fan van één van de drie Burgemeesters.  Ik ben voor geen haar op de hoogte van wat er zich al dan niet afspeelt en kan dus geen oordeel vellen.  Dit tekstje is dan ook zeker niet als “verdediging van de Burgemeesters” te lezen.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik tijdens het programma ook wel mijn bedenkingen had bij hetgeen verteld werd: “Amai, als dat waar is, dan …” .  Maar dan moet je “Amai, als dat geen waar is, dan … ” er ook bij denken.  En dat zullen er weinigen doen.

Het programma wil de kijker doen besluiten dat lokale politici met een beetje macht corrupt zijn.  Allemaal.  Terwijl ik er rotsvast van overtuigd ben dat 99% zijn of haar vak met liefde en integriteit uitvoert.

En het is maar normaal dat persoonlijke verrijking door een politieker, onder welke vorm dan ook, ten strengste wordt vervolgd en bestraft.  En ja, misschien moeten de regels ter zake worden verscherpt en moet de deontologie eens afgestoft worden.

Maar daar bestaan procedures voor.  Democratische procedures. Of desnoods strafprocedures.  Als het proces gevoerd wordt in een tendentieus televisieprogramma, dat vind ik dat verkeerd.  En Pano en de VRT onwaardig.

Manueel of machinaal het strand reinigen? Properstrandlopers?

Er is de voorbije dagen opnieuw veel afval op het strand aangespoeld.  Veel van dat afval zit verstrengeld in organisch materiaal zoals zeewier.  Binnenkort organiseer ik opnieuw een mini-strand-opkuis met vrijwilligers.

Het afval, voornamelijk plastic en touwen van netten, moet van het strand weggehaald worden, anders belandt het eens of anders onder de vorm van microplastics op ons bord.  Maar het organisch materiaal blijft best liggen, want eigenlijk hoort dat thuis op een strand.

Van ver ziet dit er als 100% organisch uit. en zou je ’t dus laten liggen bij een opruimactie.

Nu is de vraag: wat is er belangrijker en hoe pakken we dat als lokale kustgemeente en strandbeheerder aan: machinaal reinigen van deze pakken wieren (dus met een machine wegnemen van op het strand) of laten liggen?  Het afval ligt aan de waterlijn, dus veel gevaar op machinale beschadiging van jonge duinvorming is er niet.  Machinaal reinigen gaat snel en is efficiënt.

Ik begrijp dat velen zullen zeggen: eigenlijk moet je het afval van het organische materiaal scheiden.  Persoonlijk vind ik dat onhaalbaar.  De grote plastics en ander afval kan je er makkelijk uithalen, maar de kleine brol is echt wel … heel klein en bijna niet zichtbaar.

Maar van dicht vind je er heel wat afval en plastics in. Dus wegnemen?

Maar die kleine brol is net het schadelijkst, vermoed ik.  Dat betekent dat je honderden kilo’s zeewier enkele tientallen kilo’s afval moet prutsen.  Op-je-knieën- en prutswerk, dus.  Goed om er achter een uur gedemotiveerd vierkant de brui aan te geven, me dunkt.

 

Dus is mijn vraag: zulke aangespoelde pakken: latten liggen of machinaal wegnemen van op het strand? Andere tips?  Eens raad vragen aan de properstrandlopers.

 

Politieke toekomst …

1 Jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is een goed moment om onderstaande te publiceren.

 

Geen deel uitmaken van het kartel SPa – CDENVPLUS

 

Het kartel werd sedert lange tijd voorbereid en ik heb steeds aangehouden dat ik aan zo’n constructie niet zou meewerken.  Ik vind het kartel een slechte zaak voor de democratie in onze gemeente en ik zie mezelf niet staan op een “lijst van de Burgemeester”, zelfs al zou die zo niet genoemd worden.  Beide partijen verliezen een stukje van hun eigenheid, wat jammer is.

(zie ook http://gedagt.be/beraad/ )

Bij het vormen van dit kartel, in het voorjaar van 2017, heb ik besloten om er geen deel van uit te maken.

Ik ben nog jong en heb nog voldoende tijd om politiek in De Panne nog iets van betekenis te zijn zonder dat ik daarom mijn plaatsje wil zeker stellen in een kartellijst.

Ik ben daar heel nuchter in: ik heb de politiek niet nodig en ben ook niet onmisbaar in de politiek.  Mijn huidig Schepenmandaat is voor mij een betaalde hobby waar ik veel tijd en energie in steek, maar dan moet ik me er wel 100% goed bij voelen.  Uiteindelijk is gezin, gemoed en bedrijf belangrijker dan mijn politiek postje.

 

Positie binnen het Schepencollege

 

Mijn positie binnen het Schepencollege is niet gewijzigd.   Stilletjes aan begin je wel het naderen van de verkiezingen te voelen, maar dat is voor elke politieker zo.

Ik ben geen lid meer van het CD&V-bestuur en zetel dus de-facto als onafhankelijke in de Gemeenteraad, hoewel ik wel nog de fractievergaderingen bijwoon als voorbereiding op de gemeenteraden.  Met de CD&VPLUS mandatarissen behoud ik de beste relaties en ik vermoed dat dat in de toekomst ook wel zo zal blijven.

Verder blijf ik tot nader order tot einde van deze legislatuur mijn bevoegdheden ten volle uitvoeren en blijf ik collegiaal deel uitmaken van de meerderheid in de Gemeenteraad.  Mijn beslissing om geen deel uit te maken van het kartel is louter een politieke keuze.  Op persoonlijk vlak heb ik met geen enkele collega een probleem, integendeel.

Ik ben tot op vandaag nog steeds met veel plezier bestuurder van onze prachtige gemeente.  Ik ben trots op De Panne en durf te stellen dat ik al één en ander kon realiseren.  Maar er staat nog heel wat werk op de plank dat ik in komend jaar wil afwerken of verder vorm mee wil aan geven.  Dat zijn zowel dossiers van mijn eigen bevoegdheden Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Communicatie en ICT, maar uiteraard ook de dossiers van de collega’s binnen het Schepencollege.

 

 

Deelname aan de komende gemeenteraadsverkiezingen

 

Ik zal zeker deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, zij het zeker niet als lid van een reeds bestaande lijst.  Ik verkondigde eerder reeds dat ik geen deel zal uitmaken van het kartel Spa-CD&VPLUS, maar ik heb ook totaal geen zin om met een andere bestaande partij in zee te gaan.  In De Panne is verder momenteel enkel Open VLD en NVA actief, maar het gedachtengoed van deze partijen spreekt mij totaal niet aan, dus dit is, wat mij betreft, nooit een optie geweest.

Ik trek naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een éénmanslijst. Dat betekent dat ik de keuze maak om geen partij rond mezelf uit te bouwen en het oordeel van de kiezer zal afwachten.  Ofwel word ik verkozen als gemeenteraadslid en is er voor mij nog een politieke toekomst, ofwel niet.  Eigenlijk is dat dus heel simpel.

 

Politieke ambitie

 

Ik ben 17 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar Schepen van De Panne, dat gooi je niet zomaar weg.  Ik heb dus zowel in de oppositie als in de meerderheid gezeten, en heb er veel ervaring opgedaan.

Maar ik ben ook nog maar 41 jaar en dus rest er voor mij nog voldoende tijd om in de toekomst nog een politieke rol te spelen.   Of die rol nu groot of klein is, is voor mij momenteel van ondergeschikt belang.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik ooit wel eens Burgemeester van De Panne wil worden.  Sommigen vinden dat hautain, maar ik ben niet te beroerd om dat openlijk te zeggen.

Of ik die ambitie in de toekomst ooit kan waarmaken, laat ik van het oordeel van de kiezer afhangen.  Als ze me in de politiek nog willen, moeten ze maar voor mij stemmen.  Willen ze me niet, dat ze dan voor een ander stemmen …

 

Verkiezingscampagne

 

Dat valt nog even af te wachten, maar in ieder geval wens ik mij positief in te stellen, niet alleen ten opzichte van het huidig gevoerde beleid maar ook ten opzichte van alle huidige collega’s in de Gemeenteraad.

Maar het spreekt vanzelf dat ik als éénmanspartij niet de mogelijkheden zal hebben als de grotere gemeentelijke partijen.  Mijn kop is ondertussen wel gekend in De Panne en Adinkerke, en de meeste inwoners weten wel ongeveer hoe ik in elkander steek en waar ik voor sta, dus da’s alvast een voordeel.  Ik heb alvast veel mensen die achter mij staan en me steunen, dus ik zal wel een goe ploegske kunnen samenstellen en af en toe eens goed onverwacht uit de hoek komen …

 

Konijntjes met pruimen, tenzij je ze komt halen.

“Kruid de konijnenbouten langs de beide zijden met peper van de molen en wat zout. Pel de uien, halveer ze en snij ze in fijne halve ringen. Smelt een royale klont boter in een grote stoofpot op een matig vuur. Leg de stukken konijn in de pot en geef ze een goudbruin korstje.” (bron: https://dagelijksekost.een.be/gerechten/konijn-met-pruimen).

Vader en moeder stellen het goed, samen met hun vier kleine konijnen (alhoewel vader’s machinerie bij Salomez in de stoofkarbonaden werd gedraaid).  Ons kot is echter niet groot genoeg voor heel de menage.

 

– Kom ze halen of ’t wordt dagelijkse kost!

Dus: er zijn bij ons vier schattige konijntjes te geef voor wie belooft er goed voor te zorgen.

 

Ronny van de Serenade & Pulse van Pink Floyd & Meneer Degraeve

Gezien de release van het album moet het in 1995 geweest zijn.  19 Was ik dus, een halve puistenmuil.

Ik verdiende af en toe iets bij door bakken en vaten te sleuren bij Dany Pynseel.  Met die centen heb ik vroeger veel CD’s gekocht.  Je weet wel, van die blinkende schijfjes die je in een zwarte bak moest schuiven.

Ik kocht die bij Ronny van de Serenade op de hoek van de Zeelaan en de Brouwersstraat. Toen hij nog in de Kasteelstraat platenwinkel hield, stond er boven de deur “VOOR WIE MUZIEK NIET VERWART MET LAWAAI”, of zoiets.  In dat winkeltje kocht ik met getsjoept kleingeld uit vaders kostuumvest m’n allereerste plaatje: ’t jaar dat Club Brugge kampioen was brachten ze een kampioenenlied uit.  Mamadou mamadou mamadou (https://www.youtube.com/watch?v=ZkOJOPT0g6s – 1988).

Bij Ronny leerde ik veel muziek kennen.  Ik vond ’t leuk dat hij me altijd zei “je moet daar eens naar luisteren” … en de stereo openknalde als er niemand anders in de winkel was.

pulse – met flikkerlichtje

Pink Floyd leerde ik er kennen.  Meest prachtige hoes die ik me herinnerde was Pulse. Met een klein LED-je in de hoes, die stond te flikkeren in
de etalage.  Ik versneed er mijn Immac – schoolagenda in, het flikkerlichtje paste net in een perforator gaatje.  Ik dacht dat Alain Degraeve, die toen mijn klasleraar Duits was, (tweede keer ’t zesde, eerste keer was te sjiek) me er eigenlijk onder m’n voeten voor moest geven maar ’t ook wel cool vond.  Je weet wel, Alain Degraeve van “Hitler und das rosa kaninchen” en “einem geschenkten gaul guckt man nicht ins maul”.

‘k Heb de hoes nooit weergezien, behalve onlangs eens bij een notoir muziekkenner in de Dumontwijk met Lange Baard met véééééééééél mooie platen.

John Trudell, Jan Garbarek en het Hilliart Ensemble, Morphine, Grandaddy, Supertramp, INXS en nog zo vanalles.  Thx, Ronny!

Serieuze stap in de goeie richting van een ambitieus voornemen.

Vanaf oktober start de ophaling van de Diftar – containers voor restafval.

De Panne wil de properste kustgemeente worden …

In de gemeenteraad van maandag werden een aantal nieuwe reglementen gestemd of besproken.  Hieronder de tekst van mijn toelichting waarin de principes worden uitgelegd. Een verdere, uitgebreide communicatieronde loopt deze zomer.

 

 

Op de gemeenteraad staan een aantal punten te bespreking en ter stemming betreffende het afvalbeleid en de regeling van de ophaling van het restafval.

 

Deze beleidsteksten vormen een belangrijk onderdeel van het streefdoel van het gemeentebestuur om van De Panne de properste kustgemeente te maken.  Het is uiteindelijk de kiezer die volgend jaar zal bepalen of het bestuur daarin is geslaagd of niet.  Wat op vandaag voorligt werd in het begin van de legislatuur voorgesteld in het “beleidsplan De Panner Proper” en krijgt vandaag voor een groot deel uitwerking.

 

De voorbije jaren werden onder de noemer De Panne Proper reeds heel wat maatregelen getroffen die reeds op vandaag resultaten genereren.  We durven zeker stellen dat het straatbeeld er op vandaag properder bijligt dan in het verleden. 

De Technische Dienst van collega Johan Blieck investeerde heel wat middelen in mensen en machines en dat loont.  Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de 100 nieuwe grotere straatvuilbakken en de 70 die er nog aankomen, de nieuwe straatveegmachines, de stoommachine en de optimalisering / uitbreiding van de personeelsinzet tijdens het toeristische seizoen.  Bovendien voelt het bestuur zich gesterkt door opmerkingen van bewoners én bezoekers dat De Panne er properder bij ligt dan enkele jaren geleden.  Op goeie weg dus, maar zeker nog niet de doelstelling behaald.

 

 

De reglementen die deze avond ter stemming of ter bespreking liggen, zijn het resultaat van heel wat besprekingen tussen bestuur, gemeentelijke diensten, private spelers uit de immosector en externe partners waaronder de afvalcommunale. 

 

De concrete aanleiding tot het aanpassen van de gemeentelijke reglementering is het invoeren van het systeem van Diftar containers voor het ophalen van restafval.  De Panne is naar mijn weten de eerste kustgemeente die de Diftarcontainers voor restafval invoert op het volledige grondgebied.

 

Gezien de burger in de toekomst zal kunnen kiezen uit drie verschillende manieren om van zijn huishoudelijk restafval af te raken, vindt het bestuur het opportuun om nu reeds de nodige beslissingen te nemen of de nodige info te verschaffen betreffende de andere manieren.

 

De drie manieren om als burger van het huishoudelijk afval te raken:

 

  • Via de klassieke huisvuilzak
  • Via de rest-diftarcontainer
  • Via de toekomstige afvalstraatjes.

 

Door de maatregelen die vandaag worden gestemd of besproken,  streven we uiteindelijk het doel na om onze gemeente op termijn “vuilzakvrij” te krijgen.  Immers, vuilzakken of illegaal geplaatste supermarktzakjes zijn oorzaak nummer 1 van zwerfafval.  Meeuwen, katten en ongedierte knagen deze zakken open.  Op vandaag is het standaardprocedure voor de reinigingsdienst om na een drukke toeristische dag de straten zwerfvuil – vrij te krijgen.  Dit is bijzonder arbeidsintensief, de kost hiervan voor de gemeenschap kan maar moeilijk overschat worden.

 

Onze gemeente volledig vuilzak-vrij krijgen, lijkt een onhaalbare kaart.  Nochtans is het bestuur ervan overtuigd dat dit geen utopie hoeft te zijn. 

Hoewel de burger de keuze zal behouden tussen de drie bovenstaande manieren, zal er via slimme tarifering en een aantal duidelijke investeringen de nadruk gelegd worden op de twee alternatieven voor de huisvuilzak.  Slimme tarifering betekent dat je als burger centen kan besparen door één van de twee alternatieven te gebruiken.  Een kat dient echter een kat genoemd te worden: vanaf dat beide alternatieve systemen operationeel zijn, zal de prijs van de huisvuilzak stijgen van 1 naar 1,5 eur.  Deze prijsaanpassing zit er al jaren aan te komen en wordt pas ingevoerd eens de burger de keuze heeft voor de goedkopere alternatieven.  Belangrijke voetnoot: bij handelaars kost een huisvuilzak momenteel 1,3 tot 1,5 eur ipv de 1 eur op het recyclagepark of op de Dienst Toerisme.

 

We wensen dus in eerste instantie zoveel mogelijk bewoners én tweedeverblijvers te overhalen om over te stappen naar een rest-diftarcontainer.  De vandaag voorgestelde reglementering voorziet hiervoor een aantal incentives bovenop het gebruikersgemak van de rest-diftarcontainers.   We streven in de eerste ronde (voor oktober) naar een ambitieuze 400 instappende huishoudens en tegen einde 2018 op 25% van de huishoudens van De Panne & Adinkerke.

 

Wie instapt in deze eerste ronde krijgt tot 10 eur krediet, betaalt geen waarborg en betaalt geen huur voor de container.  Daarnaast is het gemeentebestuur ervan overtuigd dat voornamelijk het gebruiksgemak van een rest-diftarcontainer de burger zal overhalen om in het systeem in te stappen.

Om de bevolking vertrouwd te maken met het systeem wordt een uitgebreide infocampagne op poten gezet die tijdens de zomermaanden zal lopen.  Via een speciale editie van de afvalkrant zal het systeem uitvoerig worden uitgelegd, er worden infosessies gepland en ook tijdens het tweedeverblijversweekend zal het systeem in vier talen worden toegelicht aan de tweedeverblijvers.

 

 

 

Het tweede alternatief betreft de ondergondse betaalcontainers (OBC’s).  Dit systeem is reeds volledig ingeburgerd in een groot aantal grootsteden en ondertussen ook in diverse kustgemeenten en is heel positief te evalueren.  Om tot het juiste concept te komen werd er op verkenning getrokken naar Nederland, waar zowel het aanbod van de producenten werd gescreend, als bij een aantal gemeenten in Nederland en in Vlaanderen.

 

Er werd een budget voorzien van maar liefst 550 000 eur voor de installatie van een 30-tal ondergrondse betaalcontainers en een 6-tal volledige afvalstraatjes.

De OBC’s worden geplaatst op plaatsen waar voornamelijk veel vakantieverhuur is.  Toeristen, die in De Panne een vakantiewoning of appartement huren, zijn vaak (soms ongewild) de oorzaak van heel wat zwerfvuil omdat zij bij vertrek vaak niet op reguliere wijze van hun afval afraken.  We kennen allemaal de beelden van de hopen afvalzakken (reglementair of niet) die aan de zijstraten van de zeedijk liggen.

Op vandaag zijn er drie OBC’s en die worden heel goed gebruikt.  Het bewijs dus dat het systeem werkt en dat velen zich bewust zijn van het probleem om op een correcte wijze het afval kwijt te raken.

 

Gekoppeld aan deze OBC’s is het voorstel dat deze avond (punt X van de agenda) weliwaar besproken zal worden maar nog niet gestemd kan worden.  Het reglement is volledig nieuw; geen enkel reglement in Vlaanderen heeft kunnen dienen als voorbeeld.  Hoewel het reglement werd opgesteld met juridisch advies, zijn er nog een aantal technische vragen vanwege het agentschap voor binnenlands bestuur die eerst vertaald moeten worden.

 

De inhoud van dit reglement betreft de verplichte bijdrage van huurders van een vakantiewoning die per nacht en per vakantiewoning- of appartement 1,5 eur zal bedragen.  In ruil hiervoor investeert het Gemeentebestuur heel fors in infrastructuur: op 30 locaties zal een OBC ter beschikking staan waarin zij hun afval tot tweemaal per 24 uur kunnen in kwijtraken.  Men hoeft geen officiële huisvuilzak meer te kopen, men loopt geen risico meer op een GAS-boete van max 350 eur, de OBC is vlot en op korte wandelafstand bereikbaar. 

De bediening van deze OBC’s verloopt via een electronische kaart, die zal worden overhandigd door de eigenaar van de vakantiewoning OF het immokantoor. 

De verplichte bijdrage zal worden geïnd via de eigenaar OF het immokantoor.  Met hen zal een beheersovereenkomst worden gesloten en in ruil voor hun administratief werk kunnen zullen zij hiervoor een vergoeding krijgen.

 

Met de grootste verehuurkantoren werd hierover uitgbreid overlegd.  Zij stellen terecht dat dit een administratieve last betekent doch dat het belangrijker is dat De Panne proper is. Voorwaarde is echter dat er voldoende OBC’s geplaatst worden en dat die geconcentreerd worden in de zones waar veel wordt verhuurd zoals Zeedijk en Dynastielaan.  De 1,5 eur /nacht/vakantiewoning zal volgens het meerendeel van de door ons gecontacteerde immokantoren niet zorgen voor een concurrentieel nadeel van De Panne ten opzichte van andere kustgemeenten.  Integendeel: voor service is de vakantieganger bereid te betalen.  En, laat ons eerlijk zijn, vaak draait de belastingbetaler in De Panne op voor het afval dat vaak en masse wordt achtergelaten door huurders van een vakantiewoning.

 

 

 

Ook de Pannenaar of tweedeverblijver zal deze OBC’s kunnen gebruiken.  Indien zij dit doen, betalen ze het minst: ongeveer de helft van de prijs van een huisvuilzak.  Immers, het principe is: hoe meer voordeel voor de gemeente (lees: hoe minder werk); hoe goedkoper voor de Pannenaar of tweedeverblijver.

 

Afval storten in een OBC kan voor een Pannenaar of tweedeverblijvers middels hetzelfde systeem doch met een persoonlijke electronische kaart en zal worden verrekend via een lopende rekening die wordt beheerd door de IVVO (afval-intercommunale).  Dit is op vandaag ook al zo voor de toegang en de kosten verbonden aan het recyclagepark en verloopt zonder noemenswaardige problemen.

 

De reglementering betreffende het gebruik van – en de betaling voor de OBC’s gaat pas van kracht eens alle systemen zijn geplaatst en de voorliggende reglementering werd verfijnd.  Er zal hiertoe nog uitgebreid overleg plaatsvinden met de sector en ook de milieuraad zal nog om adies gevraagd worden.  Momenteel wordt het bestek geschreven, worden de voorgestelde lokaties technisch onderzocht (geen sinecure) en binnen enkele weken start een proefproject op Keesjesdreef waarvoor bereidwillige bewoners met medewerking van het wijkcomité d’Achte zullen fungeren als “testpersonen”.  Daarnaast is uit overleg gebleken dat voor sommige situaties “maatwerk” nodig zal zijn, bvb bij de vakantieparken Duinendale, enkele appartementsgebouwen met een collectief afvalsysteem en de mogelijke ontwikkelingen Zeepark edm.

 

Naast de 30 lokaties voor de OBC’s worden tevens zes volledige afvalstraatjes gepland.  Deze komen op strategisch gekozen plaatsen met voldoende bereikbaarheid, weinig overlast doch wel met voldoende sociale controle.  In een afvalstraatje kan niet alleen restafval ter betaling worden aangeboden, doch ook gratis karton, PMD en glas.  Eén en ander is echter afhankelijk van de Vlaamse Overheid, die experimenteert met een bijkomende ophaling van harde plastics en de gezamelijke ophaling van wit-gekleurd glas.

 

Bij een van de volgende gemeenteraden zal tevens een aanpassing van het politiereglement worden voorgesteld.  De wijze waarop afval wordt aangeboden via een rest-diftarcontainer of een OBC dient immers goed beschreven.  En, het weze duidelijk dat ook de controlemechanismen moeten worden bepaald.  Binnen onze gemeentegrenzen zijn op vandaag nog steeds té veel mensen die het niet zo nauw nemen met het sluikstorten van supermarktzakjes.  Nog al te vaak zie je bewoners, tweedeverblijvers of vakantiegangers de voordeur verlaten in peignoir en op pantoffels om de straatvuilbak vol te duwen.  Een GAS boete is niet aangenaam, maar is helaas soms de enige manier om hardleerse asociale overtreders tot inkeer te doen komen.  Gelukkig is het meerendeel van onze bevolking wél begaan met het straatbeeld en wordt er op vandaag goed buitengezet.

 

Dus: samenvattend:

 

Vandaag stemmen en bespreken we een aantal reglementen die de afvalophaling regelen.  In eerste instantie hopen we zoveel mogelijk Pannenaars en tweedeverblijvers met een incentive van 10 eur te overhalen om vrijwillig  in het systeem van de rest-diftarcontainers te stappen.  De communicatie hiervoor verloopt tijdens de zomer en de eerste ophaling is voorzien vanaf oktober.  We mikken in eerste fase op 400 aansluitende gezinnen.

 

Daarnaast wordt deze avond een reglement voorgesteld doch niet gestemd voor een verplichte bijdrage van 1,5 eur / nacht / vakantiewoning, die van de toerist-verblijver wordt geïnd door het immokantoor of verhuurder en waarop zij een commissie kunnen bekomen.  In ruil voor deze beperkte bijdrage kunnen toerist-verblijvers zonder bijkomende kosten op 30 strategisch locaties hun afval kwijt in een ondergrondse betaal container.  Deze reglementering is nieuw in Vlaanderen en alvorens de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad is nog overleg en advies gepland met het agentschap voor binnenlands bestuur. 

Daarnaast worden zes volledige afvalstraatjes gepland.  De investering voor deze afvalstraatjes en OBC’s bedraagt om en bij de 550 000 eur.

Eens alle alternatieven zijn geïmplementeerd (streefdoel 1 juli 2018), zal de prijs van de huisvuilzak stijgen tot 1,5 eur.

Wie echter slim omgaat met z’n afval, voldoende sorteert én het afval ofwel laat ophalen via een rest-diftarcontainer of zelf wegbrengt naar een OBC of afvalstraatje, zal profijt doen voor zijn afvalkost én zorgt voor een netter straatbeeld.

 

 

De voorgestelde punten zijn het resultaat van heel wat overleg met de sector en heel wat diensten.  Hoewel ik me er bewust van ben dat de het perfect sluitende reglement niet bestaat, ben ik er van overtuigd hier vandaag een belangrijke stap voor te stellen in het door de bevolking gedragen plan om van De Panne de properste kustgemeente te maken.

Bram Degrieck