P I P O

Tiezz is een pipo.

* Je moet je manieren houden of je vliegt sebiet naar je bedde!*

# negerende houding #

 

*Manneken, heb je gehoord wat ik zei!?*

 

# jaja #

 

*JA, WIE?! *

 

# ja wie #

 

Pfff. Snotaap.

 

Het is de schuld van de snertserie “Als de dijken breken”.

 

De gazetten hebben weer voer om te schrijven gevonden: De kust in crisis, kust maakt zich klaar voor ergste storm in 50 jaar, …

Gazetteklaps zonder nuance.  De mensen worden zot gemaakt, de media geven er nog een lap op en vanuit hogere overheden wordt fors gecommuniceerd.  Want, we moeten voorbereid zijn op het ergste.

Absolute flutseries à la “als de dijken breken” zitten daar volgens mij wel voor iets tussen.  Zelden zo’n onrealistische kwatsch op TV gezien die vele mensen voor waarheid aanzien.  Beverly Hills 90210 was dan nog realistischer.

Communiceren dat de kust momenteel niet veilig is en dat je er beter wegblijft, dat de kustbewoners laarzen en zandzakken moeten klaarhouden vind ik op zijn zachtst gezegd, ongenuanceerd en ondoordacht.

Het is veilig, kom gerust wandelen …

Surtout omdat we de volgende keren zulke communicaties gewoon zullen weglachen en misschien zal ’t dan wèl eens voor écht zijn.

Voor die storm, eigenlijk niets meer of minder dan een gewone storm die we elk jaar wel hebben, moeten we met z’n allen niet veel ongewone voorbereidingen doen.

Voor het verwachte stormtij dan weer wel, en zeker in de gevoelige zones in Nieuwpoort, Oostende, Bredene, …  Daar is onze maatschappij op voorzien, de diensten leveren puik werk en er is expertise en materieel voorzien mocht het alsnog mislopen.  In alle kalmte. Ook in De Panne, waar de surfclub en de loodsen werden gevrijwaard van grote miserie. We kunnen dus gerust zijn.

Om u een idee te geven: maximale TAW peil verwacht voor komende momenten: +- 6.30m (één van de hoogste standen in de laatste 50 jaar, zo zegt men..  De Zeedijk van De Panne ligt op TAW +- 850.

Mijn gedagt: ’t is hier superveilig, kom gerust een wandeling maken en achteraf, misschien doorregend, een warme wafel eten of een nieuw sjakosj kopen.   En trek je niet te veel aan van die gazetten.

Brol – stofzuiger

’t Doet niets wat ’t moet doen.  ’t Maakt verschrikkelijk veel lawaai.’t Kost stukken van mensen en ’t gelijkt dan ook nog eens op nietend.

de plug in de muur niet waard

Brol.  Groten brol.  Slechtste aankoop ooit (zeker als je ’t gekocht hebt als cadeautje voor je lieve vrouw die net thuiskwam van een weekje relaxen bij haar mama in Normandië, jàààren geleden, toen ik niet zo tactvol was, eigenlijk – ik krijg het nog altijd naar mijn rekker gesmeten).

De kerstmarkt van De Panne is de gezélligste van de streek. Punt.

Toerisme De Panne investeert in een aantrekkelijke en gezellige kerstmarkt én Kerstvakantie.

Voor wie in De Panne verblijft, als tweedeverblijver of als toerist, maar ook voor dagjesmensen en uiteraard ook onze inwoners is de kerstmarkt een vaste waarde geworden. Samen met het uitgebreide programma aan activiteiten gedurende de hele vakantie en de geslaagde kerstversiering is de kerstmarkt een belangrijke toeristische troef voor onze kustgemeente geworden.  Het doet me deugd als hoteliers me zeggen dat hun klanten jaarlijks terugkeren in deze periode.

De kerstmarkt wordt volledig uitgebaat door vrijwilligers uit het verenigingsleven. 11 Kerstchalets werden toegewezen waarbij voorrang gegeven werd aan eerdere uitbaters. Elk jaar zijn er meer kandidaten dan dat er kerstchalets ter beschikking zijn, via een loting onder de kandidaten worden de laatste chalets toegewezen. Jammer dat we op vandaag niet meer chalets kunnen plaatsen en dat sommige verenigingen hierdoor uit de boot vallen )-:.

Een chalet uitbaten kost slechts 250 eur, een peulschil in vergelijking met andere kerstmarkten bij naburige gemeenten, maar de verenigingen moeten zich wel aan het reglement houden. Zo zijn er boetes als chalets gesloten blijven, mogen er enkel producten van één bepaald chocolademelk geschonken worden, én moeten ze helpen waken over het welslagen van het gebeuren, …

Een chalet uitbaten mag echter niet onderschat worden: chapeau aan de verenigingen, want ’t is hard labeur om alles rond te krijgen met soms maar een kleine equipe.
In feite vloeit elke euro die in de kerstmarkt wordt geïnvesteerd, rechtstreeks terug naar de kassa’s van het verenigingsleven uit De Panne & Adinkerke.  Vanuit Toerisme De Panne wordt jaarlijks zo’n 75 000 eur geïnvesteerd in de kerstmarkt. Dit budget gaat naar de ijspiste, de dagelijkse optredens en animatie, de toiletdame, de huur van de chalets edm.  Het uitbaten door het verenigingsleven is ook de sleutel tot het succes van de kerstmarkt: elke vereniging brengt haar eigen sympathisanten mee.  En dat zijn er … veel!

De kerstmarkt zorgt er niet alleen voor dat we bezoekers een warm onthaal kunnen geven.  Het brengt ook de Pannenaar naar buiten.  Een fijne babbel onder elkander met de jaarwende, een blij weerzien met die moât van vroeger, een dansje onder het miezeren met Faictje, een babbel met de WC – madam, een lach, een traan en een scheet.

Ik zag vanavond, op de afsluiter, een oud manneken genieten van de muziek uit zijn tijd, gebracht door doorwinterde muzikanten.  En dat vond ik wreed fijn.

 

Mersie aan alle medewerkers.  Mersie aan de equipe van Toerisme De Panne voor deze mooie vakantie en het soms niet geziene werk aan de balie of aan de telefoon, voor de vele voorbereidingen, de dagelijkse opvolging en de juiste programmatie van animaties of bands.  Jullie hebben onze gasten in De Panne een leuke vakantie bezorgd!  Mersie, Technische Dienst, voor het helpen installeren van de kerstmarkt, de dagelijkse opkuis, en het oplossen van de dagelijkse akkefietjes.  Mersie, ijspiste-uitbater Titus, voor een eerste keer heb je ferm goed gewerkt!  Mersie, professionele partners EMO, Satellite Ice, Veldeman, Friesland – Campina, Klank en Licht, All-Events, Light and More, en vele anderen. Mersie, toiletdames – jullie job is niet altijd even dankbaar maar wel integraal een deel van het verhaal.  Mersie, buren, voor jullie geduld – ik kan me inbeelden dat de kerstmarkt voor de omwonenden niet altijd een cadeau is.  Mersie, uitbaters – verenigingen, hopelijk hebben jullie goed gewerkt en kan er met de centen weer wat extra worden gedaan voor jullie leden!  Mersie, veiligheidsdiensten om op een discrete wijze een oogje in het zeil te houden.  

 

Volgend jaar wordt nog … een verrassing! Immers, als alles volgens plan verloopt wordt de Markt gerenoveerd en zal de kerstmarkt dus mogelijks niet geplaatst kunnen worden op de Markt.  Op vandaag worden een aantal alternatieve locaties bekeken waarover tegen Pasen zal beslist worden. Maar, één ding is zeker: gezelligheid, toeristische relevantie en lokale betrokkenheid is een absolute voorwaarde!

Zonder gêne durf ik te stellen: die van ons is de gezelligste!

Méér mogelijkheden voor de bestaande uitbaters aan het strand van De Panne.

 

Het gemeentebestuur heeft een weloverwogen standpunt ingenomen betreffende nieuwe mogelijkheden voor bestaande uitbaters op ons strand.  De nieuwe reglementen werden maandag in de gemeenteraad besproken en unaniem aanvaard, samen met drie amendementen.

Hieronder de visietekst die als basis diende.  Ik ben er van overtuigd dat we een belangrijk evenwicht hebben gevonden tussen nieuwe mogelijkheden en het behoud van de charme en authenticiteit van ons strand.  ’t Is uiteindelijk ’t schoonste van onze kust.

 

Om de verwarring voor te zijn: een strandbar/beachbar wordt geplaatst “ergens” op het strand, nadat de gemeente voor het stuk strand een concessie heeft uitgeschreven.  Een strandbar / beachbar wordt enkel in de zomermaanden uitgebaat en vaak door externen (iemand die op vandaag geen horeca-zaak heeft op de Zeedijk).  Een strandterras is een terras zoals wij ze op vandaag in De Panne kennen.  

De twee zijn dus zeker niet met elkaar te verwarren.terras de panne

 

1      Inleiding

 

Beachbars zijn “in”.  Het lijkt alsof De Panne achterblijft op de andere kustgemeenten, waar er de laatste seizoenen overal beachbars in alle geuren en kleuren zijn bijgekomen, al dan niet netjes ingepland op het strand.

Er is een opbod tussen de verschillende stranden, met tabellen hoeveel beachbars de ene gemeente heeft ten opzichte vcan de andere.

 

Echter, het strand van De Panne is uniek.  Het –commerciële- strand van De Panne is compact in de lengte (ongeveer 1500m) maar wel breed of diep,  bij hoog tij ongeveer 100 m.

Het zorgt er voor dat het centrumstrand  reeds drukbezet is en dat er enkel aan de oostzijde plaats is voor nieuwe ontwikkelingen of innames.

Het strand start op hetzelfde niveau als de zeedijk, om daarna geleidelijk enkele meters te zakken.  Horecazaken op de Zeedijk plaatsen hun terras op het strand, naast de Zeedijk in het zand.  Er zijn op deze terrassen op vandaag relatief weinig beperkingen qua uitbating opgelegd.[1]

De Panne stelt dus dat al onze strandterrassen[2] in feite als beachbars kunnen worden beschouwd en dat er dus niet kan gesteld worden dat De Panne “achterblijft”.

 

We stellen echter vast dat tot op vandaag geen enkele uitbater gekozen heeft voor het concept beachbar als uitbating van zijn terras, hoewel dat op vandaag voor een stuk mogelijk is.  Feit is dat in het concept beachbar aka strandbar aka verbruiksruimte (volgens het PRUP) onder andere  geen warme maaltijden kunnen worden aangeboden, wat uiteraard op een terras wel het geval is.  De economische keuze is snel gemaakt.

 

Op het strand van De Panne zijn bovendien nog twee andere belangrijke spelers aan het werk, naast de uitbaters van een horecazaak en bijhorend strandterras: de concessionarissen (de “cabiniers”) en de particulieren – plaatsers van een strandcabine (de “witte cabines”).

 

De “cabiniers” hebben elk een concessie op een stuk strand verkregen die zij kunnen uitbaten volgens de bestaande reglementering.  In De Panne plaatsen zij “rolcabines”, waarin hun ligstoelen en ander materiaal wordt gestapeld.  Vele van de cabiniers plaatsen op het strand ook strandcabines.

De particulieren – plaatsers van strandcabines hebben elk een nummer en een plaats, zij mogen echter hun strandcabine pas plaatsen als de concessionarissen hun strandcabines hebben geplaatst.

 

Dus: drie belangrijke spelers op het strand:

 • de horecazaken op de zeedijk en daaraan vasthangende strandterrassen;
 • de concessionarissen die zowel strandcabines als rolcabines plaatsen;
 • de particulieren – plaatsers van strandcabines.

 

Er zijn uiteraard nog een aantal andere actoren actief op het strand: de ijsventers, de gemeente zelf met het sportstrand edm, het speeldorp Arizona.

 

Met deze visietekst worden een aantal facetten van het strand belicht, wat niet betekent dat hiermee alle aandachtspunten van het strand zijn behandeld.  De Zeedijk dient aandacht te krijgen, het dossier “dossier garages onder de zeedijk” wordt van onder het stof gehaald, er wordt nagedacht over een “onthaastingszone” op het strand, …

 

Bij het aanpassen van de huidige reglementering dient erover gewaakt te worden dat enerzijds De Panne moet kunnen meestappen in nieuwe trends en ontwikkelingen, maar echter ook dat typische beeldbepalende elementen zoals de strandterrassen en rolcabines niet verdwijnen.  De Panne heeft een reputatie als prachtig en standingvol strand te verdedigen.

 

Bovendien is de verstandhouding tussen de verschillende strandactoren op vandaag goed, grotendeels omdat zij niet in elkaars vaarwater komen

Het gemeentebestuur wenst dit zo te behouden

 

2      De hoorzitting

 

De commissie strandinfrastructuur nam het initiatief om alle actoren op het strand te horen.  Zij werden in gesloten zitting individueel gevraagd waardoor zij vrijuit hun ideeën over het strand en hun broodwinning konden geven.  Tijdens de hoorzitting kwamen zowel de horeca – uitbaters als de concessionarissen aan de beurt, alsook de belangenverenigingen Horeca, LVZ en Unizo en het speeldorp Arizona.

 

2.1     De concessionarissen

 

Moraal van het verhaal: we zijn tevreden zoals het vandaag is.  De relatie concessionaris – uitbater horecazaak is goed en dit dient behouden te worden.

Men is geen vragende partij om grote wijzigingen door te voeren, behoudens enkele kleine aanpassingen of verfijningen.

 

2.2     De horeca – uitbaters

 

Moraal van het verhaal: de horeca – uitbaters zijn geen vragende partij voor externe spelers op het strand die hier een strandbar komen uitbaten; zeker niet op het centrumstrand.

Men vraagt bijkomende mogelijkheden voor hun uitbating, bvb naar afscherming of barconstructie of naar concept van hun terras; sommige van de verwachtingen zijn op vandaag reeds perfect mogelijk.

Horeca – uitbaters zijn wel vragende partij om een vrijer zicht op zee te bekomen.  Zicht dat op vandaag veelal verstoord wordt door de witte strandcabines.

 

3      Het PRUP

 

De gemeente is voor de implementatie van nieuwe strandregels afhankelijk van het PRUP strand en dijk.  Hierin staan een aantal algemene regels opgesomd; die gelden voor de gehele kust.

De Panne is uniek: de gemeente is eigenaar van het strand, terwijl in andere gemeenten MDK het strand beheert (en de lakens / concessies uitdeelt!).  Dit is een belangrijke nuance;  De Panne is baas over haar eigen droog strand, voor zover de regels van het PRUP gevolgd worden.

 

Bovendien zijn een aantal strandpercelen nog in particuliere eigendom, maar dit heeft weinig invloed op de wijze waarop de gemeente oordeelt het strand te moeten inrichten, gezien het openbare karakter van deze eigendommen.

 

De onderstaande voorstellen dienen dan ook nauwgezet aan de regels van het PRUP te worden onderworpen en desnoods aangepast.

 

Er is op vandaag geen enkele intentie vanwege de provincie of andere diensten om het PRUP opnieuw aan te passen.  Vanuit de dienst MDK werd wel de indruk gewekt dat  de andere kustgemeentes zich aan wijzigingen van de concessies mogen verwachten, doch zoals eerder gesteld, dit is voor De Panne niet van toepassing.

 

4      Voorstellen tot aanpassing

 

Het politiereglement dient éénduidiger herschreven te worden.  Een aantal bepalingen overlappen elkaar en de desbetreffende artikels staan te ver uiteen om als één geheel gelezen te worden.

 

4.1     Plaats voor strandbars?

 

We stellen dat er op het centrumstrand zelve geen plaats is voor strandbars; behoudens op twee specifieke plaatsen aan de rand van dit centrumgebied.

 

Deze twee plaatsen worden aangewezen als mogelijke plaatsen voor het uitschrijven van een concessie voor een strandbar, doch het gemeentebestuur opteert om deze concessies op vandaag niet uit te schrijven en eerst de bestaande horeca – uitbaters de kans te geven om hun uitbating aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden en trends (zie verder).

 

Pas indien zou blijken dat té weinig horeca – uitbaters de nieuwe mogelijkheden hebben benut, kunnen de concessies worden vrijgegeven.

 

Deze twee plaatsen worden specifiek benoemd als mogelijke locaties voor een strandbar:

 

 • aan de Oostzijde van het centrumstrand, ten westen van het Canadezenplein en aansluitend aan het Canadezenplein – het vrije zicht van op het Canadezeplein dient vrij te zijn (PRUP).

Hier is voldoende ruimte op het strand; er is sanitair en parking aanwezig; weing hinder voor concessionarissen en uitbaters van een horecazaak.  Voldoende mogelijkheden voor het aansluiten van nutsvoorzieningen.

 

Tijdelijke constructie 20/20/20 kan doch zal enig storend effect hebben.

 

Bovendien staat ook in het ontwerp RUP Zeepark een beachhouse ingetekend op de huidige camping Zeepark,   zij het binnen de eigendomsgrenzen van de eigenaar / binnen de contouren van het RUP.  De mogelijke concessie voor het uitbaten van een strandbar kan al dan niet samengaan met deze beachclub en / of bepaalde strandactiviteiten zoals (langdurige) evenementen.

 

 • Bovenop de loodsen aan de Rampe. De gemeente renoveert  binnenkort de buitengevels van deze loodsen waardoor het geheel een modernere aanblik zal krijgen.

Het dak van deze loodsen is geschikt voor de installatie van een beachbar.  De gemeente kan dus deze ruimte in concessie geven.

 

Belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van een concessie is de “look and feel”, met andere woorden, reeds bij inschrijving dient het concept te worden uitgetekend waarna de gemeente alsnog de inschrijving kan weigeren.  Een concessie kan langdurig zijn teneinde de investering te laten renderen.

 

Het weze duidelijk dat het gemeentebestuur in de toekomst enkel strandbars zal toelaten indien zij een absolute garantie heeft over het aanbod en de kwaliteit van de infrastructuur.  Zonder deze garantie = geen strandbar.  De voorwaarden, beschreven in de concessie, zullen dermate worden opgesteld dat een strandbar op één van bovenstaande lokaties enkel een meerwaarde voor de gemeente op zich kan betekenen.

 

 

Het gemeentebestuur stelt dus duidelijk dat omwille van het specifieke en unieke karakter het centrumstrand geen plaats is waar een strandbar kan worden geïnstalleerd, behoudens de twee bovenvermelde locaties en pas nadat zou blijken dat er onvoldoende gebruik gemaakt is van de nieuwe mogelijkheden voor en door de horeca – uitbaters.

.

 

4.2     Bijkomende mogelijkheden voor de Horeca – uitbaters.

 

 • maximale toegestane diepte van een terras wordt 25 m ipv de huidige 23/20m;
 • de terrassen mogen worden geplaatst vanaf 2 weken voor de Paasvakantie tot en met twee weken na de Herfstvakantie en in ieder geval van 15 maart tot 15 november.

Afwijkend op deze algemene regel kunnen uitbaters die de kwaliteit en het onderhoud van hun terras kunnen aantonen en zich hiertoe formeel verbinden, hun terras / een deel van hun terras ook tijdens de wintermaanden volgens strikte voorwaarden plaatsen, zij het zonder permanent vaste constructies.  Zij dienen steeds zelf in te staan voor het zandvrij maken van dit terras, zowel binnen als buiten de grenzen van het terras.

Een uitbater dient steeds toelating te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen om een strandterras uit te baten buiten de periode Paas > Herfstvakantie.

 

 • De algemene regel voor afscherming zijn en blijven parasols. De gemeente zal nauwer toezien op het correct gebruik van deze parasols.  Ook voor de staande parasols dienen regels te worden opgelegd zodat elke uitbater zich hieraan kan houden.  De gemeente kan strenger optreden bij het niet onderhouden van een terras; met het intrekken van de vergunning als stok achter de deur.

 

 • Afwijkend van deze algemene regel kan een horeca-uitbater een aanvraag richten aan het gemeentebestuur voor het plaatsen van een alternatieve windbescherming rondom het terras. De volgende spelregels zullen hiervoor gelden:

 

 • Enkel kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik;
 • Enkel houten voetconstructies worden toegelaten, PVC materialen worden niet toegelaten. Hout met minstens duurzaamheidsklasse II of hiermee gelijkgesteld; RVS kan gebruikt worden ter versteviging;
 • Glas met minimale dikte van 10mm en voorzien van veiligheidsfolie of veiligheidsglas zelve;
 • Maximale hoogte van het houten voetstuk is 90cm, kan ingegraven worden ter versteviging;
 • Het terras dient een conceptplan voor te leggen – met andere woorden: alternatieve windbescherming kan, voor zoverre het kadert in een algemeen concept voor het terras;
 • Minstens 2 zijden, waarvan minstens 1 lange zijde, van het terras dienen uit deze windbescherming te bestaan;
 • De hoogte van de windbescherming mag niet meer bedragen dan 220 cm, gemeten vanaf de boordsteen van de zeedijk;
 • beperkte mogelijkheden voor het aanbrengen van reclameboodschappen;
 • Het gemeentebestuur houdt de touwtjes in handen middels een streng en toepasbaar reglement. De vergunning inname openbaar domein kan immers ten allen tijde worden ingetrokken met inbegrip van de afbraak van het VOLLEDIGE terras .

 

 • Een horeca-uitbater kan een aanvraag richten aan het gemeentebestuur voor het plaatsen van een barconstructie op het strandterras.  De volgende spelregels zullen hiervoor gelden:

 

 • Deze barconstructie kan op het terras blijven staan; zij het enkel in de maanden juni tot en met september. Er dient gewaakt te worden over het vrije zeezicht vanop de zeedijk.  Een kleine dakconstructie kan, op voorwaarde dat het geheel een transparante aanblik heeft indien de barconstructie niet wordt gebruikt (geen “bakken” op het strand!);
 • Het vaste gedeelte van de barconstructie mag 150 cm hoog zijn en voorzien worden van alle nutsvoorzieningen: water, tap, koffie, muziek, ….
 • Enkel kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik;
 • Enkel houten of metalen roestvrije constructies worden toegelaten, PVC materialen worden niet toegelaten.  Hout met minstens duurzaamheidsklasse II of hiermee gelijkgesteld
 • Deze barconstructie dient steeds te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur en dient te passen in een volledig conceptplan voor het strandterras.
 • Het gemeentebestuur houdt de touwtjes in handen middels een streng en toepasbaar reglement. De intrekking van de vergunning inname openbaar domein kan immers ten allen tijde met inbegrip van de afbraak van het VOLLEDIGE terras .
 • Op een strandterras zijn toegelaten: sfeerverlichting, achtergrondmuziek (verspreid over het gehele terras en beperkt tot het terras), beplanting, parasols, meubilair, …

 

 

4.3     Mogelijkheden voor de concessionarissen.

 

 • de rolcabines mogen worden geplaatst vanaf 2 weken voor de Paasvakantie tot en met twee weken na de herfstvakantie en in ieder geval van 15 maart tot 15 november.
 • Voor de afbakening van een concessie, of een stuk daarvan, kan de concessionaris gebruik maken van een lichte omheining van maximaal 90 cm Deze omheining dient in hout te zijn en wit geschilderd te worden.  Ten allen tijde dient deze goed te worden onderhouden, zoniet kan ze worden weggenomen volgens het oordeel van het Gemeentebestuur.

Deze lichte omheining dient weggeborgen te worden bij het bergen van de ligzetels.

Deze lichte omheining kan enkel tot doel hebben de concessie af te bakenen of een kleine speelzone te maken voor kleine kinderen.

Enkel mits het voorleggen van model en plaatsingswijze en gemotiveerd schrijven kan de concessionaris de toelating krijgen om deze afbakening te plaatsen.

 • Elke rolcabine kan worden voorzien van een eigen naambord. Dit naambord kan zowel aan achterzijde (kant zeedijk) als aan de voorzijde worden aangebracht en mag maximaal 20 cm hoog zijn op maximaal de breedte van de rolcabine en wordt aan de bovenzijde van de rolcabine geplaatst.
 • Elke concessionaris is verplicht om rolcabines te plaatsen. Uitbaters van concessies zonder rolcabines worden niet toegelaten.

 

4.4     Mogelijkheden voor particulieren – plaatsers

 

In 2015 zijn er 332 nummers voor strandcabines in omloop.  Hiervan wordt +- 20 %  niet geplaatst maar wordt er wel jaarlijks het nummer voor betaald.   Mensen nemen traditioneel moeilijk afscheid van hun nummer (eens ingegeven, ben je het nummer kwijt) of soms wordt de strandcabine geweigerd vanwege de slechte staat.

 

Het gemeentebestuur stelt heel duidelijk dat de strandcabienen een elementair deel zijn van de strandbeleving en ze dus duidelijk een plaats moeten blijven krijgen op het strand.

 

Het dient duidelijk te zijn dat 332 cabines een té groot aantal vertegenwoordigt om anders op het strand in te plannen:

 • dubbele rijen strandcabines veroorzaakt een wirwar en zorgt voor gediferentieerde tarieven vanwege het ontbrekend zeezicht voor de strandcabines op de tweede rij (kant zeedijk)
 • strandkabienen haaks op de zeedijk plaatsen is volgens de concessionarissen geen optie vanwege de stormgevoeligheid en de opstapeling van zand, bovendien wordt het laterale zicht ontnomen.

 

De grootste problemen leveren de niet-geplaatste strandcabienes op.  Dit veroorzaakt moeilijkheden tijdens de plaatsing van de andere cabines en bovendien verschijnen plots cabines daar waar er vroeger geen stonden (men behoudt immers de nummers en plaatst volgens eigen goeddunken al dan niet de strandcabiene).

 

De belasting op het plaatsen van een strandcabiene is zeer laag (50 eur) in vergelijking met andere kustgemeenten (tot enkele honderden euro) en zorgt ervoor dat het niet-plaatsen van een strandcabine in feite niet ontmoedigd wordt.

 

Hiertoe wordt voorgesteld om een waarborgsysteem in te voeren waarbij het niet plaatsen van een strandcabine “beboet” wordt met een forfaitair bedrag.  Wordt de cabiene wel geplaatst, dan wordt de waarborg teruggestort.

Als alternatief kan overwogen worden om het nummer in te houden indien de cabiene tweemaal na elkaar niet geplaatst wordt.

 

Voorstel is om tijdens de komende zomerperiode een testzone te plaatsen met anders gekoppelde strandcabines, mogelijks volgens een dambert.  Deze zone zou aan de Oostzijde van het strand geplaatst worden, in overleg met de betrokken plaatsers of concessionarissen.

 

Pas na deze testzone en periode, en de evaluatie ervan zal kunnen blijken indien de plaatsing van de strandcabines anders kan, in functie van het meer vrijmaken van het zicht vanop de zeedijk en strandterrassen.

 

 

 

BESLUIT

 

Het gemeentebestuur stelt duidelijk dat ons strand het huidige karakter dient te behouden en dat er op vandaag geen plaats is voor externe strandbars die her en der op het strand worden geplaatst.

 

In plaats daarvan kiest het bestuur voor bijkomende mogelijkheden voor de horeca-uitbaters door:

 • het vergroten van het terras,
 • de mogelijkheid om in de winter een terras te plaatsen,
 • de mogelijkheid om een alternatieve windbescherming te plaatsen,
 • de mogelijkheid om een barconstructie te bouwen.

Alle nieuwe mogelijkheden steeds onder voorbehoud van een duidelijke kwaliteitsgarantie naar materiaalgebruik en onderhoud toe.

 

Voor de concessionarissen op het strand verandert er weinig:

 • mogelijkheid tot plaatsing kleine omheining
 • mogelijkheid tot plaatsing naamborden

 

Deze zomer wordt een proef uitgevoerd met de strandcabienen om na te gaan hoe een betere plaatsing kan worden uitgedacht, teneinde meer ruimte te maken voor vrij zeezicht vanop strandterrassen en zeedijk.

 

Het gemeentebestuur is hiermee van oordeel dat De Panne geen enkele boot dient te missen, integendeel.  We laten de gekweekte hype van externe beachbars her en der verspreid over het strand even voor wat het is en geven voorrang aan ònze uitbaters die hier jaar-in, jaar uit aanwezig zijn en de korte zomer hard nodig hebben om de lange winter door te komen.  We zorgen ervoor dat we trots kunnen zijn op onze etablissementen en zijn ervan overtuigd dat we met de voorgestelde aanpassingen voldoende ruimte voor vernieuwing hebben ingebouwd, doch met een duidelijke kwaliteitsgarantie.

 

Bram Degrieck

Maart 2016

 

[1] Centrumstrand: het strand voor het centrum van De Panne, zoals afgebakend in het PRUP – van Esplanade tot Canadezenplein.

[2] Strandterras: de benaming van de terrassen zoals we ze op vandaag kennen.

 

Ik ben gelukkig.

Dat klinkt raar, als je dat je dat van jezelf kan zeggen.  Maar toch, ik ben gelukkig.

De kerstboom des huizes blinkt in z’n vel. Ernaast, op Canvas, ’n prachtige weergave van U2’s Innocence & Experience Tour.  Mijn vijf kinderen als de zaligheid zelve gaan slapen, schitterend vrouwlief kuste me zonet innig slaapwel.

Kerst vierde ik bij mijn lieve schoonmoeder in het verre Normandië.  Een prachtige streek, met heel wat te bieden.  De hele familie was aanwezig, we hebben wreed leuke dagen beleefd.

Ik ga graag op stap, maar damned, ik kom nog zoveel liever terug thuis.

Ik ben gelukkig als ik De Panne binnenrij.  We wonen hier zondermeer fucking goed, in ons hoekje.  Ik ben gelukkig als ik mijn straat inrij.  Ons huis staat er te staan, smachtend achter een volgende verbouwingsronde –  mijn handen jeuken.

Ik ben met mijn dik gat in de volle boter gevallen.  Het vraagt soms enig relativeringsvermogen – veel dagdagelijkse probleempjes lijken op ’t eerste zich van wereldorde, maar blijken achteraf niet eens een zucht waardig – maar we hebben van weinig tekort.

 

Ik ben gelukkig.  Ik hoop voor jou van ’t zelfde.

 

In de hoek! Nonde_nonde! Rechtzitten en je handen op je hoofd! Verrrrdikke!

Was ’t nu een minuut per levensjaar of een uur per levensjaar, hoe lang je je kleinen, per sessie in de hoek mag draaien, om ’t opvoedkundig enigszins te doen kloppen?

2015-10-25 08.35.21Nog altijd ’t beste strafje, en zeker voor kastaars van Tiezz zijn leeftijd.  ‘k Ga wel nog eens op zoek gaan naar een goeie harde kokosmat, om extra indruk achter te laten.  Of zo’n houten regel, van 15X15 mm.  Om een extra diepe indruk achter te laten (hmm …).

Ik denk dat ik alle hoeken van ons vroegere huis en van elke klas van zeer dicht heb kunnen bestuderen.

Ik heb vroeger nog in een nieuwjaarsbrief een rond huis zonder hoeken gewenst,’t Is nooit uitgekomen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Camping Zeepark

 

Wat duiding is op z’n plaats, lijkt me.

Reden van de opmaak van het GRUP

Camping Zeepark is gelegen vlak achter de zeereepduinen tussen De Panne en Koksijde.  Op het gewestplan is Camping Zeepark ingekleurd als een zone voor verblijfsrecreatie (oranje op het gewestplan).  Ook het grote domein Duinendaele in Adinkerke is zo ingekleurd.

Dit betekent dat de huidige eigenaar van de site bepaalde rechten heeft en dus een waardevol stuk grond in eigendom heeft.

Aan de rand van de site van de camping, net naast het Canadezenplein, is er een klein perceel, dat ong. 1% uitmaakt van de volledige oppervlakte van de huidige camping.  Dit kleine perceeltje is / was niet in handen van de familie Houtsaeger.  De gemeente heeft op dit kleine perceeltje twee bouwvergunning ontvangen om er een tiental kleine vakantieverblijven te bouwen, cfr de huisjes aan de Duinhoekstraat.  De gemeente heeft beide projecten geweigerd.  Had het gemeentebestuur deze bouwvergunning toegekend, dan lag de weg open naar een volledige verstening van de volledige camping, copy paste van dat ene procent naar de resterende 99%.  Een huiverscenario, dus.

Zie je dit al op de site van camping Zeepark?

Zie je dit al op de site van camping Zeepark?  Zonder GRUP perfect mogelijk.

En laat ’t duidelijk zijn: deze ontwikkeling is op vandaag mogelijk volgens het gewestplan.

Omdat de gemeente uiterst bekommerd is over de site, werd beslist een GRUP op te maken.  In een GRUP schrijft de gemeente voor welke mogelijkheden er zijn voor een bepaald gebied binnen haar gemeentegrenzen.  Andere GRUPS die recent zijn in de gemeente is het GRUP zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur,  het GRUP zonevreemde lokale en recreatieve bedrijvigheid, handel en horeca.

Een GRUP komt tot stand in overleg met heel wat betrokken partijen zoals Ruimte Vlaanderen, Ruimtelijke Planning van de provincie, het Agentschap Natuur & Bos, Onroerend Erfgoed, MDK enz.  Dus heel wat diensten die vanuit hun standpunt het ontwerp-GRUP beoordelen.  De gemeente kan dus niet zomaar iets beslissen, integendeel; de adviezen van een aantal diensten zijn bindend.

Het uitgangspunt van het gemeentebestuur was en is duidelijk.  Het vertrok vanuit de mogelijke ontwikkelingen die de gemeente absoluut niet wenst op camping Zeepark.  het zoveelste traditionele, afgesloten vakantiepark met kleine witte prefab-huisjes, met wegen en parkings edm.

Uitgangspunt van het GRUP

De volgende formulering door het studiebureau, dat de gemeente begeleidt in de opmaak van het GRUP, geeft de insteek van de gemeente weer:

Een hedendaagse invulling van de site als een openlucht recreatief bedrijf met de nadruk op het herstel van de natuurwaarden van het oorspronkelijke duinenlandschap, het verbeteren van de ecologische verbindingen en het betrekken van het park in de publieke ruimte door de toegevoegde publiek toegankelijke ondersteuningsvoorzieningen (hotel, feestzaal, beach-bar) en de padenstructuur“.

camping zeepark

camping zeepark, tijdens de zomermaanden

De term ‘openlucht recreatief bedrijf’ heeft het gemeentebestuur niet uit de duim gezogen.  Immers, voor heel wat campings aan de Vlaamse kust zijn de laatste jaren een GRUP ‘ORB’ opgemaakt.  In’t kort: door de vakantieverblijven op een camingsite te clusteren en/of te stapelen komt heel wat open ruimte of groen vrij.  Dus een meerwaarde voor de ruimtelijke ordening van het terrein zelve, maar ook voor de omliggende gebieden.

Een GRUP legt enkel grote lijnen vast, zoals de bebouwbare oppervlakte, de afstanden tot de perceelsgrenzen, de mobiliteit, de verwevenheid in het landschap edm.  In geen geval vormt het GRUP een bouwtechnisch dossier met plannen van gevels edm.

Privaat initiatief

Enige tijd na het opstarten van het GRUP werd ons bekend dat er een mogelijke investeerder was opgedoken die de site van de camping Zeepark wenst te ontwikkelen.  De gemeente ging het gesprek aan met de al dan niet nieuwe eigenaars van de camping, teneinde de neuzen direct in dezelfde richting te krijgen.  Dat is goed gelukt en is de initiatiefnemer 100% mee in het gemeentelijke verhaal.  Ook zij streven naar een hedendaags duurzaam concept, uniek aan de Vlaamse kust met respect voor de omgeving.

De bouwconcepten / ideeën van de initiatiefnemers worden dus tijdens de opmaak van het GRUP gescreend aan de mogelijkheden die worden gesteld (en niet omgekeerd, nota voor de kritische lezer).  Op zich een goeie zaak, dus.

Stand van zaken van het GRUP

De opmaak van het GRUP startte ergens een goeie twee jaar geleden, ondertussen werden heel wat neuzen van heel wat betrokken diensten in dezelfde richting gekregen en gaat de opmaak van het GRUP de eindfase in.  We streven ernaar om het GRUP tegen het eind van 2016 volledig klaar te krijgen.

De stand van zaken van het GRUP werd reeds diverse malen besproken in de GECORO en daar over het algemeen positief onthaald.  Opmerkingen die daar geformuleerd werden, werden meegenomen in de verdere besprekingen.

Met alle bij een GRUP betrokken diensten op Vlaams of Provinciaal niveau werd uitvoerig overleg gepleegd.  Dit is geresulteerd in een voor alle partijen aanvaardbaar concept dat moet worden uitgewerkt.  Deze uitwerking is momenteel in uitvoering.

Grote lijnen van het GRUP

Zoals eerder gesteld, legt het GRUP een aantal algemene inrichtingsmogelijkheden voor de site vast.  Het is aan de concrete initiatiefnemer om in latere fase een bouwvergunningsaanvraag in te dienen die strookt met de opgelegde inrichtingsmogelijkheden.

Het GRUP Zeepark is bijzonder streng.  In deze toelichting ga ik niet verder in op afmetingen, afstanden of oppervlaktes.  Deze zijn in het ontwerp van het GRUP minutieus neergeschreven en worden uiteraard eerst aan de plenaire vergadering voorgelegd.  De plenaire vergadering zijn de bovenstaande diensten op Vlaams en Provinciaal niveau die formele, al dan niet bindende adviezen dienen uit te brengen over het ontwerp GRUP.  Hieronder wel een aantal principes:

 • tussen het project Zilt en de camping ligt momenteel een stukje officieel natuurgebied.  Dit stuk wordt aanzienlijk uitgebreid, en mogelijks heraangelegd in overleg met het ANB.
 • de zeereepduinen (de duinen tussen strand en de camping) blijven onaangeroerd en worden zelfs naar het Zuiden verstevigd en uitgebreid.  De huidige ‘bres’ thv de strandingang van de camping wordt gedicht.  De zeereepduinen zijn niet alleen ecologisch van belang; zijn hebben tevens een zeewerende functie.
 • de meest noordelijke bouwlijn is het verlengde van de huidige bebouwing op de Zeedijk van De Panne.  De enige uitzondering hierop is een eye-catcher die ter hoogte van het Canadezenplein kan worden ingepland.  Deze eye-catcher dient een gebouw met uitstraling te zijn die enkel aan voorzijde zichtbaar is.  Hier kan een beachclub, tearoom of restaurant zich ontwikkelen (niet hetzelfde als een strandbar, dus).
 • er worden op de site duinen gevormd door middel van zandopspuiting uit zee (enkele 100 000 M3).  Het overgrote deel van de gekoppelde / gestapelde vakantieverblijven dient in de gevormde duinen te worden ingekapseld zodat de daken onder het zand zitten.  Er wordt in het GRUP tot in detail beschreven op welk niveau er hoeveel % van de site kan bebouwd worden.
 • ter hoogte van het huidige onthaalgebouw / de huidige ingang kan een hotel gebouwd worden, met nevenfunctie restaurant en feestzaal.  Dit hotel kan deels bovenop / achter de duinen tussen de camping en de Nieuwpoortlaan gebouwd worden.
 • het parkeren dient volledig ‘ondergronds’ te gebeuren.  Gezien er duinen worden gecreëerd, betekent ‘ondergronds’ in de toekomst op het huidige maaiveld.  De vloer van de ondergrondse parkeervoorzieningen komen dus op het niveau van de huidige verharding (tarmac).  De inrit naar deze parkeervoorzieningen dient te gebeuren langs de huidige ingang van de camping.  Bovengronds mogen dus geen wagens komen.  Voor de hulpdiensten dienen uiteraard wel de nodige voorzieningen getroffen.
 • Tussen het duinenreliëf ten N en Z van de site worden knuppelpaden (bvb houten paden op palenstructuren) aangelegd die vrij toegankelijk dienen te zijn.  Op vandaag is de camping voor het grote publiek afgesloten.
 • De toegang tot de vakantieverblijven gebeurt ofwel bovengronds via knuppelpaden of wel via de ondergronse parkeervoorzieningen.

Volgend vragen worden wel es gesteld:

 • wie is eigenaar van de camping?

Dit is of was de familie Houtsaeger.  Of zij nog steeds eigenaar zijn, laat ik in het midden en dat doet er eigenlijk ook niet toe.  Mogelijks is er een overeenkomst tussen de familie en de initiatiefnemer.

 • is de camping natuurgebied?

Neen.  De camping is volgens het Gewestplan oranje ingekleurd als volwaardige zone voor verblijfsrecreatie.  De camping kan op vandaag perfect worden bebouwd met allemaal aparte vakantiehuisjes cfr de huisjes aan de Duinhoekstraat.

Enkel tussen het project Zilt en de camping is er een strook natuurgebied.  In het ontwerp GRUP wordt een aanzienlijke uitbreiding van deze zone voorzien, alsook een grote strook achter de zeereepduinen en tussen de huidige camping en de Nieuwpoortlaan.  Er wordt dus wel degelijk een groot stuk  ‘oranje’ zone veranderd naar  ‘groen’.  Dit is een uitdrukkelijke eis van het ANB en werd zo ook voorzien in het ontwerp – GRUP.

 • waarom is de camping geen natuurgebied?

Simpel, omdat de Vlaamse Overheid de camping nooit heeft gekocht en er aldus natuurreservaat heeft van willen maken.  Bovendien heeft noch de Vlaamse Overheid als de Provincie geen stappen gezet in enig planmatig initiatief.  Zo is de camping niet opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk UItvoeringsPlan Strand en Dijk De Panne.  De gemeente De Panne neemt nu een planmatig initiatief om te vermijden wat niemand wil.

Oranje zone omvormen tot natuurgebied is quasi ongezien, tenzij er eventueel andere gronden in compensatie worden gegeven.  En … recreatiegebied omvormen tot natuurgebied is ook … onbetaalbaar.

 • Is de huidige camping waardevol vanuit ecologisch standpunt?

Laat het duidelijk zijn: neen.  Behalve de omranding van de huidige camping zijn op de site weinig tot geen duinen de bespeuren. Wel een uitgebreid weggennet in asfalt en bebouwing.  De camping staat ongebruikt van +- midden september tot Pasen.  Vanaf +- maart maken bulldozers de wegen en de perceeltjes terug vrij van alle opgewaaide zand.  Dus elke natuurontwikkeling die er dan toch zou kunnen zijn, wordt elk jaar gefnuikt door de bull.  Gezien er enkele 100 000-en M3 duinen worden aangebracht, krijgt de natuur dus duidelijk meer kansen dan op vandaag.

De huidige campingsite als duinen bestempelen, is dus ofwel niet weten hoe duinen er uit zien, ofwel nog niet op de camping geweest zijn, oftwel … stokertje spelen.

Wie ’t anders ziet moet mij dat maar eens proberen uit te leggen.

 • kan de gemeente de camping niet verplichten om camping te blijven?

Net zomin de gemeente de schoenwinkel niet kan verbieden om zijn winkel te verkopen of om te vormen, zo kan de gemeente de huidige eigenaars niet verbieden om hun eigendommen te ‘vermarkten’ aan de prijs die de markt ervoor wil geven.  En neen, de gemeente kan de camping niet aankopen of uitbaten (…).

 • hoe lang blijft de camping nog?

Geen idee, maar het GRUP is zeker nog niet klaar tegen zomer 2016.  Daarna dient nog de stedenbouwkundige procedure te worden doorlopen.

 • heeft De Panne al niet genoeg vakantieverblijven, leegstaande appartementen?

In De Panne staat niet meer leeg dan aan de rest van de kust.  Het is niet aan de gemeente om te oordelen over de economische haalbaarheid van projecten.

Wel merken we dat eigendommen, die prijs/kwaliteit in de balans leggen, het best verkopen / verhuren.  Minder onderhouden en/of te duur geprijsde eigendommen hebben het moeilijker (terecht?).

uitsmijter

 • ben jij dan niet bezorgd om onze duinen?  Heb jij nooit in de duinen gespeeld?

Wie mij enigszins kent, stelt deze vragen niet.  Weinigen hebben meer in de duinen geravot.